Trang chủ / Sản phẩm / Dịch vụ ứng tiền (Airtime Credit)

Dịch vụ ứng tiền (Airtime Credit)

10:47:04 05/12/2016

Dịch vụ Airtime Credit là dịch vụ cho phép khách hàng ứng tiền để tiêu dùng thoại, SMS và data trước khi số dư tài khoản gốc điện thoại đã hết. Dịch vụ cho phép thuê bao sử dụng dịch vụ để ứng một khoản tiền để sử dụng khi tiêu dùng hết tài khoản gốc. Khoản tiền vay này sẽ được cộng vào tài khoản có số dư thấp nhất tại thời điểm khách hàng yêu cầu ứng tiền. Các dịch vụ được phép sử dụng: thoại nội mạng/ ngoại mạng, SMS nội mạng/ngoại mạng, quốc tế; data và các tiêu dùng dịch vụ VAS. Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ qua các kênh sau: SMS/USSD. Số tiền khách hàng được ứng  dựa vào giá trị ARPU trung bình của khách hàng trong 3 tháng gần nhất. Khi tài khoản của Khách hàng dưới ngưỡng, hệ thống Airtime Credit sẽ phân tích Profile khách hàng và tự động gửi tin nhắn thống báo/ hướng dẫn khách hàng ứng tiền theo mức phù hợp.

Mô hình luồng xử lý dữ liệu hệ thống Airtime Credit:

1. Các chức năng hệ thống

-    Phân hệ core: Tiến hành phân tích thông tin khách hàng trả sau của toàn mạng để lấy các thông tin sau:

+    Phát hiện việc tài khoản khách hàng xuống dưới ngưỡng cho phép để tiến hành mời sử sụng dịch vụ với khách hàng được phép sử dụng dịch vụ nhưng chưa đăng ký hoặc cộng tiền tự động với khách hàng thuê bao.

+   Phát hiện việc khách hàng nạp tiền để thu hồi nợ

+   Dựa trên tiêu dùng trung bình của khách hàng để xác định khách hàng có được phép sử dụng dịch vụ hay không

-     Phân hệ dịch vụ:

+   Tiến hành xử lý tin nhắn của khách hàng, trả kết quả về cho khách hàng đối với các nghiệp vụ: đăng ký, hủy, tạm dừng, ứng tiền chủ động, tra cứu

+   Tiến hàng cộng tiền tự động cho khách hàng

+   Tiến hành thu hồi nợ

-    Phân hệ CMS

+   Cho phép tra cứu thông tin giao dịch của khách hàng và các báo cáo.

-    Ngoài ra còn có các kịch bản dịch vụ:

+   Kịch bản đăng ký dịch vụ: SMS/ USSD

+   Kịch bản ứng tiền tự động

+   Kịch bản ứng tiền chủ động

+   Kịch bản thu hồi nợ

2. Lợi ích mang lại

-  Đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ tối đa các nhu cầu của khách hàng

-  Tăng doanh thu từ việc khách hàng sử dụng dịch vụ

- Tăng sự trung thành của khách hàng vì đã cung cấp những dịch vụ đem lại lợi ích cho khách hàng

- Nâng cấp hình ảnh, thương hiệu thông qua việc cung cấp dịch vụ

-  Giảm số lượng khách hàng rời mạng

Bài viết liên quan