Trang chủ / Sản phẩm / Giải pháp dịch vụ Data Credit

Giải pháp dịch vụ Data Credit

10:45:23 05/12/2016

Dịch vụ ứng data tốc độ cao cho phép thuê bao trả trước có thế ứng dung lượng tốc độ cao để có thể thực hiện truy cập Internet. Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ qua các kênh sau: SMS/USSD/WAP

1. Mô hình kiến trúc hệ thống Data Credit:

2. Các chức năng của hệ thống

  •  Nhóm chức năng trên mobile

+  Đăng ký ứng Data tự động

+  Ứng data thông thường qua USSD

+  Ứng data thông thường qua SMS

+  Tra cứu thông tin giao dịch và hạn mức

+  Cài đặt dịch vụ

+  Hủy dịch vụ ứng Data

  • Nhóm chức năng tại của hàng/ Quản trị hệ thống

+   Đăng ký ứng Data tự động tại quầy

+   Tìm kiếm thông tin khách hàng

+   Khóa/ mở khóa tài khoản cho khách hàng

+   Hủy dịch vụ ứng data cho khách hàng

+   Phân quyền nhóm NSD/NSD

  • Nhóm chức năng báo cáo, chăm sóc khách hàng

+   Báo cáo tổng hợp giao dịch

+   Báo cáo chi tiết giao dịch

  • Nhóm chức năng hỗ trợ, vận hành hệ thống

3. Lợi ích mang lại

  • Đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ tối đa các nhu cầu của khách hàng
  • Tăng doanh thu từ việc khách hàng sử dụng dịch vụ
  • Tăng sự trung thành của khách hàng vì đã cung cấp những dịch vụ đem lại lợi ích cho khách hàng
  • Nâng cấp hình ảnh, thương hiệu thông qua việc cung cấp dịch vụ
  • Giảm số lượng khách hàng rời mạng

Bài viết liên quan