Giải pháp phần mềm

Cung cấp dịch vụ nội dung

An toàn - tin cậy - chất lượng

Dịch vụ nội dung
Sản phẩm
Giải pháp phần mềm
Hệ thống SMS BRANDNAME

Hệ thống SMS BRANDNAME

Xem chi tiết
Trò chơi tương tác trên LiveInfo/SMS/MMS

Trò chơi tương tác trên LiveInfo/SMS/MMS

Xem chi tiết
Dịch vụ ứng tiền (Airtime Credit)

Dịch vụ ứng tiền (Airtime Credit)

Xem chi tiết
Giải pháp dịch vụ Data Credit

Giải pháp dịch vụ Data Credit

Xem chi tiết
Giải pháp Voice Broadcast System (VBS)

Giải pháp Voice Broadcast System (VBS)

Xem chi tiết
Vietcombank MbBank Vinaphone Viettel Mobifone