Trang chủ / Mô hình tổ chức

Mô hình tổ chức

Tue Aug 31 14:21:34 ICT 2021

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY FTL

FTL có cơ cấu tổ chức rõ ràng, gọn nhẹ, đảm bảo sự phối hợp linh hoạt và hiệu quả giữa các bộ phận, phòng ban. Hiện nay nhân sự của FTL là 50 người trong đó đội ngũ lập trình viên, kiểm thử  phần mềm là 35 người, 100% đã tốt nghiệp đại học chính quy về các chuyên ngành Kỹ thuật (  CNTT và Điện tử viễn thông) và kinh tế. Tuổi trung bình của nhân viên trong công ty hiện nay là  26-28, tuy nhiên các cán bộ đều đã có kinh nghiệm về kinh doanh, xây dựng dự án cũng như giỏi  về  kỹ thuật, thực hiện xây dựng một số dự án lớn cho các ngân hàng, các doanh nghiệp viễn thông  trong và ngoài nước. Quy trình phần mềm, quy trình quản lý chất lượng được xây dựng phù hợp  với quy mô của công ty và được áp dụng hết sức nghiêm túc, chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng  của giải pháp và dịch vụ cung cấp, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các đối tượng khách hàng Ngân  Hàng và Viễn Thông.

Bài viết liên quan