Trang chủ / Sản phẩm / Hệ thống SMS BRANDNAME

Hệ thống SMS BRANDNAME

10:49:04 05/12/2016

Hệ thống nhắn tin khuyến mại tập trung được sử dụng để cung cấp dịch vụ nhắn tin quảng cáo trên mạng viễn thông hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, không đáp ứng được tối ưu các tính năng để cung cấp dịch vụ như: phân tách quản lý các chương trình nhắn tin theo từng đối tác hay khu vực, tính năng quản lý đơn hàng của đối tác để xác định một chương trình của đối tác có được phép chạy hay không, tính năng xuất báo cáo theo từng đối tác (việc lập báo cáo được thực hiện thủ công bởi người quản trị), hệ thống chưa có giao diện kết nối với hệ thống bên ngoài để thực hiện gửi SMS Brandname liên mạng,.... nên việc quản lý chương trình nhắn tin theo từng đối tác đang được thực hiện thủ công, gây tốn nhiều công sức cho người sử dụng.

Chính vì vậy, để phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh và tối ưu hoá công năng, Công ty FTL đã đưa ra giải pháp nhằm giúp hệ thống đáp ứng và giải quyết các điểm hạn chế về các tính năng như quản lý đơn hàng, quản lý đối tác, kết nối đến các hệ thống ngoài để gửi tin liên mạng, triển khai phân phối dịch vụ nhắn tin quảng cáo qua các khu vực. Để triển khai dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn SMS, việc quản lý các chương trình theo từng đối tác, tạo kênh phân phối đa cấp là rất cần thiết, cụ thể hệ thống đáp ứng:

 • Quản lý chặt chẽ và bám sát tiến độ thực hiện các đơn hàng của mỗi đối tác từ khi bắt đầu ký đơn hàng đến khi đơn hàng hết hiệu lực hoặc đã hoàn thành.
 • Hệ thống cung cấp báo cáo về số lượng SMS đã thực hiện, SMS còn lại theo từng đơn hàng và từng đối tác phục vụ công tác đối soát, thanh toán các đơn hàng cho đối tác
 • Hệ thống có giao diện web cho phép đối tác khai báo chương trình hoặc đối tác có thể gửi nội dung SMS cần nhắn đến KH từ 1 hệ thống khác. 
 • Quản trị người dùng và phân quyền cho các đối tác vào khai báo chương trình nhắn tin đảm bảo tính bảo mật về các thông tin, dữ liệu.
 • Thực hiện gửi SMS Brandname liên mạng thông qua hệ thống của Đối tác
 • Thực hiện tích hợp vào hệ thống gửi tin SMS Brandname có sẵn của Đối tác
 • Các yêu cầu khác để triển khai phân phối dịch vụ SMS Brandname qua Công ty Khu vực:
 • Khả năng tích hợp vào các hệ thống cơ sở dữ liệu khác của khách hàng
 • Hỗ trợ quản lý nhiều cấp độ tài khoản để mở rộng kênh bán hàng
 • Hỗ trợ gửi tin theo nhiều hình thức khác nhau trên cùng một giao diện người dùng: có kiểm duyệt hoặc không cần kiểm duyệt
 • Hỗ trợ tùy biến giao diện người dùng
 • Hỗ trợ bán hàng theo cả 2 hình thức: trả trước và trả sau
 • Hỗ trợ phân tích cơ sở dữ liệu thuê bao nhận tin nhắn của các đối tác
 • Hệ thống có tính năng tính năng cảnh báo, nhắc nhở tự động, gửi email cho người quản lý công việc hoặc đối tác để cảnh báo về việc đối tác sắp sử dụng hết đơn hàng, cần thiết phải nạp đơn hàng mới.

Các tính năng chủ yếu của hệ thống bao gồm:

 • Quản lý đối tác nhắn tin quảng cáo brandname
 • Phân cấp để các công ty khu vực triển khai dịch vụ nhắn tin quảng cáo
 • Kết nối đến hệ thống ngoài để gửi tin Brandname ngoại mạng
 • Cung cấp API cho hệ thống kết nối để gửi Brandname
 • Quản lý hạn mức nhắn tin
 • Chức năng đối soát
 • Báo cáo cước phí
 • Phân tích cơ sở dữ liệu thuê bao nhận tin nhắn của đối tác
 • Tính năng cảnh báo, nhắc nhở tự động, gửi email cho người quản lý công việc hoặc đối tác để cảnh báo về việc đối tác sắp sử dụng hết đơn hàng, cần thiết phải nạp đơn hàng mới.
 • Lọc các nội dung đối tác nhắn tin không theo đúng cấu trúc nội dung, keyword
 • Tự động cảnh báo các CP vi phạm: Tự động cảnh báo qua mail & SMS tới các đối tác vi phạm nhắn tin quảng cáo Brandname

Mô hình hệ thống hiện tại:

Mô hình hệ thống sau khi nâng cấp:

Bài viết liên quan