Trang chủ / Sản phẩm / Trò chơi tương tác trên LiveInfo/SMS/MMS

Trò chơi tương tác trên LiveInfo/SMS/MMS

10:48:28 05/12/2016

1. Giới thiệu về hệ thống:

 • Hệ thống xây dựng trò chơi tương tác trên LiveInfo/SMS/MMS/USSD/WAP (UISP)có khả năng xây dựng cổng kết nối tập trung tiếp nhận đăng ký, hủy dịch vụ trò chơi do bên thứ 3 cung cấp;
 • Quản lý thuê bao, gói cước, kết quả của thuê bao tham gia các trò chơi tương tác ( các trò chơi mới và chương trình khuyến mại SMS trúng thưởng) bao gồm: Quản lý gói cước, thực hiện gia hạn, cộng điểm thưởng và sinh mã dự thưởng ( tùy thuộc vào kịch bản chương trình);
 • Tăng tính năng động, phong phú trong kịch bản trò chơi tương tác
 • Quản lý tập trung
 • Tăng tính bảo mật, an toàn thông tin cho hệ thống trò chơi tương tác và các dịch vụ do bên thứ 3 cung cấp
 • Năng lực xử lý:

       +  Năng lực xử lý SMS: 600 TPS

       + Năng lực trừ cước: 100 TPS

Mô hình kiến trúc hệ thống:

2. Các tính năng của hệ thống

 • Module cổng kết nối - Connector:

+ Kết nối SMPP: gửi nhận SMS

+ Kết nối tính cước Charging Proxy (CPS).

+  Kết nối USSD.

+ Kết nối CDR tập trung.

+ Kết nối VASGATE.

+ Kết nối VASREPORT.

+ Cổng kết nối game tương tác.

+ Kết nối FTP server.

+ Phân hệ quản lý, khai báo connector.

+ Web proxy.

 • Moule xử lý giao dịch

+ Phân hệ xử lý yêu cầu đăng ký, huỷ gói cước.

+ Phân hệ xử lý yêu cầu giao dịch đơn lẻ.

+ Phân hệ chuyển tiếp các yêu cầu chưa định nghĩa

 • Module gia hạn gói cước:

+ Phân hệ lập lịch trừ cước.

+ Phân hệ gia hạn gói cước.

+ Phân hệ cập nhật thông tin gói cước.

 • Module quản lý, khai báo các cấu hình, các trò chơi, các gói cước:

+ Phân hệ khai báo, quản lý cấu hình chung hệ thống

+ Phân hệ khai báo, quản lý trò chơi, gói cước

+ Phân hệ khai báo, quản lý kịch bản tương tác

+ Phân hệ khai báo, quản lý kịch bản trừ cước

 • Module xác thực: xác thực thuê bao qua 2G/3G/4G, Wifi, bổ sung khả năng hỗ trợ thuê bao chuyển mạng, giữ số (Mobile Network Portability)
 • Module quản lý, khai báo và phần quyền user.
 • Module quản lý điểm thưởng và tạo mã dự thưởng:

+ Phân hệ tạo và quản lý điểm thưởng.

+ Phân hệ tạo và quản lý mã dự thưởng.

 • Module cảnh báo, giám sát:

+ Phân hệ giám sát.

+ Phân hệ cảnh báo hệ thống.

 • Module chăm sóc khách hàng:

+ Tra cứu chi tiết tương tác

+  Tra cứu chi tiết lịch sử trừ cước

+  Tra cứu chi tiết lịch sử đăng ký/ hủy trò chơi

+  Tra cứu chi tiết MO/MT của thuê bao

 •  Module báo cáo:

+  Phân hệ báo cáo sản lượng kinh doanh.

+  Phân hệ báo cáo KPI hệ thống.

+  Phân hệ báo cáo phân tích chất lượng thuê bao

Bài viết liên quan