Trang chủ / Sản phẩm / Hệ thống nâng cao chất lượng dịch vụ SMS

Hệ thống nâng cao chất lượng dịch vụ SMS

16:38:34 16/12/2016

Hệ thống quản lý, phân tích, nâng cao chất lượng dịch vụ nhắn tin SMS được xây dựng nhằm thiết lập một mô hình lưu trữ dữ liệu SMS tập trung để hỗ trợ cho việc tra cứu SMS tập trung, thống kê, báo cáo các dịch vụ liên quan SMS, phân tích số liệu để xây dựng các phương án tối ưu hệ thống nhằm phục vụ công tác chăm sóc khách hàng như: 

-  Phân tích chất lượng SMS trên tất cả các SMSC

-  Giám sát nâng cao chất lượng SMS trên tất cả các hướng trên MSC

-  Quản lý phân tích chất lượng SMS của các CP

-  Quản lý phân tích chất lượng nhắn tin trên SDP

1. Mô hình hệ thống:

Những điểm nổi bật của mô hình:

  • Toàn bộ việc thu thập số liệu sẽ dùng cơ chế truyền, nhận file FTP.
  • Sau khi hệ thống đã lấy file về máy chủ ứng dụng sẽ tiến hành convert file, chuẩn hóa số liệu sau đó import vào Database Server  để phân tích đưa ra báo cáo, thống kê.

2. Các chức năng hệ thống

  • Nhóm chức năng danh mục: hỗ trợ lưu các danh mục hệ thống.
  • Nhóm chức năng quản trị: hỗ trợ quản lý và phân quyền người dùng/ nhóm người dùng, đồng thời quản lý các dữ liệu liên quan đến hệ thống
  • Nhóm chức năng tiến trình: cung cấp các chức năng FTP để giao tiếp với các hệ thống kinh doanh khác, thu thập dữ liệu cho hệ thống phục vụ cho việc convert, import, tổng hợp và phân tích dữ liệu: FTP file,  Convert file, import file,  tổng hợp dữ liệu hàng ngày
  • Các tiến trình hỗ trợ vận hành, giám sát hệ thống
  • Nhóm chức năng báo cáo thống kê: Cung cấp tới người dùng danh sách các báo cáo tra cứu và thống kê về tình hình thuê bao nhắn tin nhiều trong ngày và chất lượng SMS của các CP nhằm phục vụ SXKD của dịch vụ SMS:

- Báo cáo tra cứu tin nhắn theo số thuê bao,  tin dịch vụ theo số thuê bao

- Thống kê số lượng tin nhắn theo nhóm thuê bao, theo SMSC

- Thống kê số lượng tin nhắn theo ngày/ tháng

-  Thống kê trạng thái tin nhắn theo hướng gửi tin, theo MSC gửi, theo MSC nhận

-   Thống kê trạng thái tin nhắn theo MSC gửi & nhóm AISEM, NILCOM, theo MSC gửi & nhóm các nhà mạng...

-   Thống kê số lượng tin nhắn dịch vụ theo ngày

-   Tính năng hiển thị biểu đồ trên các báo cáo tổng hợp

  • Nhóm chức năng báo cáo đối soát: hỗ trợ đối soát số liệu.

-  Đối soát liệu CDR trên SDP với số liệu trên SMSC

-  Đối soát chi tiết số liệu CDR trên SDP với số liệu trên SMSC

3. Lợi ích của hệ thống mang lại

-  Tra cứu SMS tập phục vụ giải quyết khiếu nại khách hàng, rút ngắn thời gian giải quyết khiếu nại khách hàng và chăm sóc khách hàng, làm tăng độ hài lòng của khách hàng về chất lượng phục vụ chăm sóc khách hàng.

-  Lưu trữ dữ liệu SMS tập trung hỗ trợ việc thống kê, báo cáo các dịch vụ liên quan SMS, phân tích số liệu để xây dựng các phương án tối ưu hệ thống.

-  Rút ngắn thời gian tra cứu thông tin SMS và các dịch vụ liên quan SMS nhằm tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng .

-  Giám sát nâng cao chất lượng SMS của các CP

-  Quản lý giám sát phân tích nâng cao chất lượng dịch vụ và hoạt động kinh doanh các dịch vụ trên hệ thống SDP, phục vụ tra cứu chăm sóc và giải quyết khiếu nại khách hàng nhắn tin SMS trên SDP.

- Giám sát nâng cao chất lượng SMS trên tất cả các SMSC, trên tất cả các hướng trên các MSC .

 

Bài viết liên quan