Trang chủ / Sản phẩm / Tra cứu SMS trên SMSC và SMPP Gateway

Tra cứu SMS trên SMSC và SMPP Gateway

11:41:26 07/12/2016

Hiện nay, việc lưu trữ các file CDR SMS, tra cứu SMS phục vụ giải quyết khiếu nại, đánh giá chất lượng tin nhắn trên các hướng nhắn tin MSC và khai thác số liệu SMS trên toàn mạng chưa có một hệ thống tập trung. Để tra cứu các số liệu trên, cán bộ phải tổng hợp số liệu sử dụng chức năng tra cứu SMS trên các hệ thống riêng rẽ đi theo các SMSC và SMPP Gateway khác nhau, việc này không hiệu quả và tốn nhiều thời gian, không đáp ứng được tính kịp thời của công việc.

Đồng thời số lượng SMS hàng ngày là rất lớn (trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 120 triệu bản ghi MO và MT), do đó công tác tra cứu thông tin hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng, quản lý chất lượng nhắn tin trên từng hướng kết nối của từng tổng đài, đánh giá chất lượng các hướng nhắn tin, phát hiện sớm các lỗi tiềm năng, hỗ trợ kinh doanh tin nhắn thực hiện theo phương pháp hiện tại cũng vì thế trở nên khó khăn hơn.

Với giải pháp sửa chữa chức năng tra cứu SMS trên các hệ thống SMSC và SMPP Gateway của Công ty CP Công nghệ Tài chính Viễn thông FTL sẽ tối ưu hệ thống như trên giúp cho việc tra cứu, giải quyết khiếu nại khách hàng đồng thời phục vụ mục tiêu thiết lập một mô hình lưu trữ dữ liệu SMS tập trung hỗ trợ việc thống kê, báo cáo các dịch vụ liên quan SMS, phân tích số liệu,v.v…         

Sửa chữa chức năng tra cứu SMS trên hệ thống SMSC và SMPP Gateway nhằm sửa đổi và cung cấp các tính năng sau:

 • Tiến trình FTP để get file CDR và lưu trữ back up log file.
 • Các tiến trình Convert dữ liệu thô.
 • Các tiến trình Correct các bản tin.
 • Các tiến trình Import dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Oracle.
 • Tính năng quản trị người dùng.
 • Tính năng quản trị thông tin.
 • Tính năng phân tích số liệu và báo cáo tra cứu thống kê trên nền web.
 • Tính năng kết xuất kết quả báo cáo dưới dạng file excel.
 • Tính năng hiển thị kết quả báo cáo dưới dạng biểu đồ.
 • Tính năng quản lý tiến trình.
 • Tính năng backup file cấu hình và file log của các hệ thống SMSC và SMPPGW.

Mô hình hệ thống phần mềm

Hình 1. Mô hình hệ thống

Trong mô hình tổng thể này sẽ có các đặc điểm mới nổi bật như sau:

 • Toàn bộ việc thu thập số liệu từ các hệ thống khác sẽ dùng cơ chế truyền, nhận file FTP.
 • Sau khi hệ thống đã lấy file về máy chủ của mình sẽ tiến hành convert file, chuẩn hóa số liệu.
 • Dữ liệu được convert sẽ được import vào Database phục vụ cho việc tổng hợp số liệu
 • Việc tiến hành import số liệu lớn có thể dùng một số công nghệ như JDBC, Oracle Loader để đảm bảo tốc độ.
 • Sau khi đã có số liệu hệ thống sẽ tiến hành công việc tổng hợp và phân tích. Việc tổng hợp số liệu là tính năng quan trọng nhất trong mô hình này.  Để đảm bảo tốc độ cho việc tổng hợp số liệu hệ thống sẽ phải áp dụng công nghệ In-Memory để xử lý.

Mô hình dữ liệu:

Database hệ thống sẽ gồm có 02 schema: 01 schema SMSC, 01 schema SMPP Gateway chứa các objects chung cho hệ thống như các bảng dùng để Phân quyền, các bảng danh mục, giám sát truy cập hệ thống, dữ liệu chi tiết, dữ liệu tổng hợp, tham số tiến trình...

Schema

Dữ liệu lưu trữ phục vụ chức năng

SMSC

 

SMPPGW

 

 • Quản trị hệ thống
 • Phân quyền
 • Giám sát truy cập
 • Giám sát thay đổi
 • Bảng Danh mục
 • Dữ liệu chi tiết
 • Dữ liệu tổng hợp

Các khối chức năng của hệ thống:

Hình 2. Các khối chức năng của hệ thống

 

Bài viết liên quan