Trang chủ / Sản phẩm / Hệ thống SARS

Hệ thống SARS

15:31:01 07/12/2016

Hệ thống theo dõi, phân tích các chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng và dự báo biến động thuê bao là một hệ thống dữ liệu tập trung phục vụ cho công tác khai thác số liệu thuê bao.

Hệ thống Phân tích thuê bao  đáp ứng các mục tiêu:

 • Tính chính xác và kịp thời của số liệu thuê bao. Trong đó cụ thể số liệu của hệ thống đảm bảo độ trễ là 1 ngày so với các hệ thống kinh doanh thực.
 • Tốc độ tổng hợp số liệu: số liệu tổng hợp kịp thời với thời gian trễ nhiều nhất là một ngày so với hệ thống kinh doanh thật.
 • Tốc độ các báo cáo phân tích dưới 5 phút/1 báo cáo.
 • Công nghệ sử dụng : Oracle Database.
 • Dự đoán tương đối chính xác tình hình biến động thuê bao

Ưu điểm nổi bật của hệ thống:

 • Số liệu thu thập từ các hệ thống dùng cơ chế truyền, nhận file FTP.
 • Convert file, chuẩn hóa số liệu.
 • Dữ liệu convert được import vào Database phục vụ cho việc tổng hợp số liệu
 • Công nghệ JDBC, Oracle Loader đảm bảo tốc độ import số liệu lớn.
 • Công nghệ In-Memory đảm bảo tốc độ xử lý cho việc tổng hợp số liệu hệ thống.

Các chức năng chính của hệ thống:

 • Chức năng Danh mục hệ thống: Bao gồm toàn bộ các danh mục cấu hình hệ thống, các danh mục Dimensions của hệ thống
 • Chức năng FTP: giao tiếp với các hệ thống kinh doanh khác, thu thập số liệu cho hệ thống PTTB.
 • Chức năng Hệ thống tiến trình: bao gồm toàn bộ các tiến trình của hệ thống phục vụ
 • Chức năng Quản trị hệ thống: phục vụ cho việc quản lý toàn bộ hệ thống và các truy cập của người sử dụng
 • Chức năng Báo cáo, phân tích dự báo: Khối chức năng này bao gồm các công cụ cho phép người dùng có thể xem các kết quả phân tích, dự báo
 • Người sử dụng hệ thống khai thác ứng dụng thông qua giao diện sau: Giao diện web browser

Bài viết liên quan