Trang chủ / Tin tức / Quy Trình Phát Triển Phần Mềm

Quy Trình Phát Triển Phần Mềm

14:44:21 12/08/2021

  • Xây  dựng  từ  các  chuẩn  quốc  tế: RUP, CMMI, ISO
  • Bao gồm tất cả các phương pháp, chiến lược  và quy trình mà FTL áp dụng để thực hiện thành  công một dự án
  • Mục tiêu cao nhất là sự thỏa mãn khách hàng

Kinh Nghiệm Thực Hiện Các Dự Án Lớn:

  • Đội ngũ nhân sự quy tụ hơn 20 kỹ sư, cử nhân 
  • Áp dụng rất nhiều kỹ thuật và công nghệ mới

Bài viết liên quan