Trang chủ / Sản phẩm / Giải pháp khai thác nguồn dữ liệu Tapping IN và PS core hết data phục vụ truyền thông

Giải pháp khai thác nguồn dữ liệu Tapping IN và PS core hết data phục vụ truyền thông

16:44:11 06/05/2020

Giải pháp khai thác nguồn dữ liệu Tapping IN và PS core hết data phục vụ truyền thông gồm 03 module chính như sau:

 • Tiếp nhận dữ liệu thuê bao hết dung lượng data
 • Tiếp nhận dữ liệu Tapping IN
 • Thống kê, báo cáo.

Giải pháp khai thác nguồn dữ liệu Tapping IN và PS core được triển khai trên phần cứng tái sử dụng hạ tầng phần cứng hệ thống USSD GW cũ (đã cutover sang hệ thống mới).

 

Sơ đồ hệ thống

1. Tính năng chính: Giải pháp khai thác dữ liệu Tapping IN, PCRF data sẽ gồm các tính năng chính như sau:

 • Tính năng tiếp nhận dữ liệu: tiếp nhận thông tin thuê bao từ các nguồn Charging CSP, BCSS, BI MVAS, Tapping IN
 • Tính năng lọc danh sách thuê bao:  lọc danh sách thuê bao đầu vào với các tiêu chí truyền thông cụ thể của từng chương trình để nhắn tin.
 • Tính năng quản lý kế hoạch nhắn tin: thực hiện quản lý các lịch nhắn tin tương ứng với từng loại đối tượng.
 • Giao diện web: phục vụ cho người sử dụng khai báo chương trình nhắn tin, tra cứu, báo cáo.
 • Module nhắn tin: Kết nối tới SMSC MT để gửi tin nhắn tới thuê bao PCRF data.
 • SMS GW: Với dữ liệu Tapping IN là dữ liệu mã hóa, việc nhắn tin được thực hiện qua cổng SMS GW để gửi tin nhắn với thuê bao mã hóa qua hệ thống Tapping IN.
 • Module báo cáo: tổng hợp dữ liệu báo cáo.

2. Khả năng

 • Tiếp nhận thuê bao hết dung lượng data:
  • Cổng đón bản tin hết dung lượng từ Charging CSP
  • Module phân tích thuê bao hết dung lượng data theo các tiêu chí truyền thông
  • Module gửi tin nhắn truyền thông thuê bao hết dung lượng
  • Module cung cấp dữ liệu thuê bao hết dung lượng cho hệ thống khác.
 • Tiếp nhận dữ liệu Tapping IN:
  • Module tiếp nhận dữ liệu mã hóa từ hệ thống Tapping IN
  • Module lọc dữ liệu truyền thông trên cơ sở dữ liệu mã hóa
  • Module kết nối nhắn tin tới hệ thống Tapping IN.

 • Thống kê, báo cáo:
  • Báo cáo phân tích số lượng thuê bao hết dung lượng data.
  • Báo cáo phân tích số lượng thuê bao thực hiện các thao tác USSD, SMS, call từ dữ liệu Tapping IN.
  • Báo cáo tỉ lệ phản hồi khi thực hiện truyền thông.
  • Báo cáo số lượng và tra cứu thông tin thuê bao dữ liệu lấy PCRF data

Bài viết liên quan