Trang chủ / Sản phẩm / Giải pháp kỹ thuật giám sát lưu lượng thoại các dịch vụ kết nối tổng đài

Giải pháp kỹ thuật giám sát lưu lượng thoại các dịch vụ kết nối tổng đài

11:40:11 26/02/2020

Giải pháp kỹ thuật giám sát lưu lượng thoại các dịch vụ kết nối tổng đài với yêu cầu kỹ thuật như sau:

1. Mô tả hoạt động của hệ thống:

 • Vị trí của hệ thống giám sát lưu lượng thoại của các dịch vụ kết nối tổng đài trên mạng core như sau. Trong phần sau của tài liệu hệ thống giải pháp kỹ thuật được gọi chung là hệ thống giám sát.

 • Flow xử lý bản tin của hệ thống dịch vụ:
  • Hệ thống giám sát dữ liệu thu thập thông tin CDR cuộc gọi của toàn bộ các hướng kết nối thoại của các dịch vụ tổng đài (không bao gồm cdr các cuộc gọi từ khách hàng tới khách hàng thông thường). Các dữ liệu này được hệ thống của MobiFone thu thập và giải mã từ dữ liệu gốc trên các MSC/GMSC của MobiFone.
  • Hệ thống giám sát thu thập thông tin thuê bao của dịch vụ: Thời điểm đăng ký; gói cước thuê bao sử dụng, thời gian hủy dịch vụ, thuê bao con, lưu lượng miễn phí, lưu lượng tính phí thoại của gói cước,…
  • Hệ thống giám sát được nạp sẵn thông tin phương pháp tính, kịch bản giám sát lưu lượng.
  • Hệ thống thực hiện thống kê các sản lượng thoại dựa trên thông tin: CDR; thông tin thuê bao; kịch bản dịch vụ đã được nạp sản và đưa ra các báo cáo
  • Hệ thống thực hiện cảnh báo tới người quản trị khi có vấn đề phát sinh bất thường khác với quy định của kịch bản dịch vụ đã được định nghĩa. ​

2. Mô hình kiến trúc hệ thống:

Hệ thống bao gồm các khối chức năng chính

 • Khối chức năng thu thập dữ liệu
 • Khối chức năng kết nối
 • Khối chức năng quản lý thông tin kịch bản và thông tin xử lý
 • Khối chức năng tổng hợp dữ liệu
 • Khối chức năng báo cáo và cảnh báo
 • Khối chức năng quản lý hệ thống

3. Các tính năng của hệ thống:

Hệ thống được trang bị bao gồm các tính năng cụ thể như sau:

 • Module thu thập thông tin dữ liệu
 • Quản lý kịch bản dịch vụ
 • Quản lý thuê bao
 • Tích hợp hệ thống khác
 • Tổng hợp dữ liệu
 • Kiết xuất báo cáo
 • Quản lý người dùng
 • Giám sát, cảnh báo

Bài viết liên quan