Trang chủ / Sản phẩm / NÂNG CẤP HỆ THỐNG PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 2019

NÂNG CẤP HỆ THỐNG PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 2019

15:00:56 20/02/2020

Nâng cấp hệ thống phân tích số liệu các dịch vụ GTGT nhằm các mục đích:

 • Nâng cao năng lực lưu trữ của hệ thống từ thời gian 6 tháng lên đến tối thiểu 1 năm, hệ thống trở thành một kho lưu trữ tất cả các dữ liệu tập trung của Trung tâm MVAS với mục tiêu đáp ứng được tối đa các yêu cầu về báo cáo và lấy dữ liệu phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.
 • Tùy biến các cột của báo cáo, làm đa dạng hơn các hiển thị báo cáo cho các nhóm dịch vụ đặc trưng (như TioKid, Cổng thanh toán...), đưa ra các báo cáo chuyên sâu phân tích hành vi sử dụng của thuê bao (dựa trên nguồn dữ SUBS, VLR...) và đối chiếu nguồn dữ liệu thuê bao giữa dữ liệu do hệ thống đối tác đẩy lên và dữ liệu hiện tại do TT TC&TK cung cấp nhằm đưa ra các cảnh báo sớm cho các quản trị dịch vụ. Hỗ trợ các báo cáo hiển thị dưới dạng biểu đồ chứng khoán, phân tách doanh thu của các công ty khu vực, đáp ứng linh hoạt các mẫu báo cáo khác nhau từ Tổng Công ty và Trung tâm.
 • Giảm tải cho hệ thống nhằm rút ngắn thời gian xử lý, lưu dữ liệu từ các hệ thống vào CSDL (từ 1Gb trong 2 giờ hiện tại xuống còn 1Gb trong 1 giờ) và thời gian tổng hợp dữ liệu đưa lên báo cáo (giảm từ 2.7 phút/báo cáo xuống 1.8 phút/báo cáo). Tăng số lượng báo cáo trên hệ thống lên khoảng 330 báo cáo với thời gian hiển thị các báo cáo trong khoảng 30 giây – 1 phút.
 • Thực hiện mã hóa các thông tin thuê bao trong nguồn dữ liệu của MobiFone và quản lý tập trung về chính sách mã hóa thông tin theo từng dữ liệu trước khi cung cấp cho các hệ thống dịch vụ hợp tác kinh doanh với mạng MobiFone.
 • Hệ thống bảo đảm trong việc quản lý thông tin thuê bao di động và tránh được việc trục lợi sử dụng dữ liệu này cho các mục đích khác

1. Quy trình xử lý dữ liệu

Quy trình hệ thống

2. Chi tiết các tính năng của phần mềm sau bổ sung nâng cấp bao gồm:

Nâng cấp nhóm chức năng quản lý và phân quyền NSD

 • Nâng cấp nhóm chức năng danh mục
 • Bổ sung nhóm chức năng Kết nối DB Link để lấy dữ liệu từ hệ thống bên thứ 3
 • Nâng cấp nhóm chức năng tiến trình lấy và import dữ liệu.
 • Nâng cấp nhóm chức năng tiến trình cảnh báo, giám sát.
 • Bổ sung nhóm chức năng Báo cáo so sánh giữa MobiFone và hệ thống bên thứ 3.
 • Bổ sung Nhóm chức năng báo cáo biến động doanh thu.
 • Bổ sung nhóm chức năng báo cáo Charging proxy.
 • Bổ sung nhóm chức năng báo cáo phản ánh khách hàng.
 • Bổ sung nhóm báo cáo chương trình khuyến mại
 • Bổ sung nhóm chức năng báo cáo KPI dịch vụ
 • Bổ sung Module thực hiện mã hóa thông tin số thuê bao
 • Bổ sung Module tiếp nhận dữ liệu và lập lịch mã hóa thông tin số thuê bao trong dữ liệu
 • Bổ sung API cung cấp cho các hệ thống dịch vụ CSP

Mô tả hệ thống

 • Bổ sung Module thực hiện tra cứu phục vụ chăm sóc khách hàng
 • Nâng cấp Nhóm báo cáo phân tích hành vi khách hàng
 • Bổ sung Module phân tích các sự kiện định nghĩa, kết xuất dữ liệu theo các định dạng chuẩn hóa
 • Bổ sung Nhóm báo cáo thuê bao đăng ký
 • Bổ sung Nhóm chức năng báo cáo thuê bao tương tác
 • Bổ sung Nhóm chức năng báo cáo thuê bao sử dụng dịch vụ (active)
 • Bổ sung Nhóm chức năng báo cáo thuê bao hủy
 • Bổ sung Nhóm báo cáo thuê bao trừ cước
 • Bổ sung Nhóm chức năng báo cáo dịch vụ 994
 • Bổ sung Nhóm chức năng báo cáo về dịch vụ 999
 • Bổ sung Nhóm báo cáo riêng cho các dịch vụ đặc trưng
 • Bổ sung Nhóm báo cáo cho các dịch vụ Ứng tiền 900, Fast Credit, Easy Credit
 • Bổ sung báo cáo phân tích dịch vụ

Hệ thống sau khi nâng cấp đáp ứng đủ tất cả các tính năng của hệ thống hiện tại và phải cung cấp toàn bộ các tính năng kể trên. Phần mềm hệ thống thiết kế theo mô hình 3 lớp (3-tier) gồm: lớp trình diễn (qua giao diện web), lớp ứng dụng xử lý nghiệp vụ và lớp CSDL. Các chức năng hệ thống được thiết kế theo cấu trúc mô đun cho phép tích hợp thêm các mô đun mới khi cần thiết mà không phá vỡ kiến trúc tổng thể của hệ thống. CSDL được thiết kế trên nền tối thiểu Oracle 11G, các bảng dữ liệu được thiết kế gọn nhẹ, đầy đủ thông tin, có đánh chỉ mục (index) đối với các cột dữ liệu chính và phân vùng (partition) đối với các cột dữ liệu thời gian.

Bài viết liên quan